• 🥇  Kurumsal Firmalara Özel Toptan Alımlarda %5 İskonto  😎
 • 🥇  Tüm Kategorilerde %10 İndirim Başladı!  😎
 • 🥇  İndirimli Ürünler Sizleri Bekliyor!  😎
 • 🥇  Kurumsal Firmalara Özel Toptan Alımlarda %5 İskonto  😎
 • 🥇  Tüm Kategorilerde %10 İndirim Başladı!  😎
 • 🥇  İndirimli Ürünler Sizleri Bekliyor!  😎

KVKK Aydınlatma Metni

Biz, EDT İstanbul (“EDT İstanbul”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan EDT İstanbul’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?
İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.
 

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız
İletişim Verisi E-posta adresiniz, telefon numaranız
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz
Diğer Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, iletişim sekmesine yazdığınız içerik, iletişim konunuz, mesleğiniz, çalıştığınız kurum, yaptığınız yorumlar

 

 • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir. İletişim sekmesi ve yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Aydınlatma metni kapsamında tarafınızdan istenmeyen kişisel verilerinizi özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.
   

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

EDT İstanbul olarak kişisel verilerinizi,

 • edtistanbul.com.tr adresinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
 • Gelişmelerden haberdar olun alanı,
 • Yorum alanı,
 • Veri dokümanı başvuru alanı,
 • İletişim sekmesi

vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik olan veya olmayan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

EDT İstanbul olarak kişisel verilerinizi;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme (Örneğin, iletişim sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına e-posta adresinizi işlemekteyiz.),
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemeler gereğince sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini (Örneğin, tutulan erişim kayıtlarının internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemelerden doğan bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili kurumlarla paylaşmak zorundayız.),
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve ilgili sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama (Örneğin, sitemizde bulunan içerikleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız için çerez kullanmaktayız.)

 

Amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?
KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?
Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

EDT İstanbul olarak, www.edtistanbul.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve EDT İstanbul’nın gizlilik ilkelerinin sadece www.edtistanbul.com.tr  platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.


ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız EDT İstanbul (“EDT İstanbul”) tarafından içeriği sağlanan internet siteleri için geçerlidir.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

Çerezler üç çeşittir:

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

Zorunlu Çerezler: EDT İstanbul internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde kullanılacak çerezler şunlardır:

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. İnternet sitesini kullanmanızla ilgili anonim nitelikteki bilgiler ve IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir. Site trafiğinin, kullanıma ilişkin detayların belirlenebilmesini sağlar.

Facebook Connect: Kullanıcıların internet sitesi üzerinde bulunan içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşmalarını sağlayan araçtır.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini lütfen unutmayınız.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 • Opera Mobil

http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy

 • Safari Bilgisayar

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

 • Safari Mobil

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 • Android Tarayıcı (Mobil)

https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&

EDT İstanbul - Online Toptan ve Tedarik için Alışverişin Adresi